Política de privacitat - Ana Latorre
1175
page-template-default,page,page-id-1175,bridge-core-3.0.7,qi-blocks-1.2.1,qodef-gutenberg--touch,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,no_animation_on_touch,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-29.4,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode-wpml-enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

Política de privacitat

La protecció de les dades de caràcter personal és una de les preocupacions de major importància per a aquesta organització.

En el nostre dia a dia ens esforcem per a protegir la privacitat de les dades que ens facilita i complir amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

L’objectiu d’aquesta política és informar els interessats sobre els diferents tractaments realitzats per aquesta organització i que afectin les seves dades personals de conformitat amb el que s’estableix en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016.

1. IDENTIFICACIÓ I DADES DE CONTACTE DEL RESPONSABLE.

ANALATORRE i correu electrònic hola@analatorre.com

2. FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

NAVEGANTS DE LA PÀGINA WEB DEL RESPONSABLE.

Tractarem les seves dades de caràcter personal facilitats a través dels nostres formularis web per a:

 • Atendre les sol·licituds, queixes i incidències traslladades a través dels nostres canals de contacte incorporats en la pàgina web.
 • Entendre el comportament del navegant dins de la web amb la finalitat de detectar possibles atacs informàtics a la nostra web.
 • Complir amb les obligacions legals que ens resultin directament aplicables i regulin la nostra activitat.
 • Per a protegir i exercir els nostres drets o respondre davant reclamacions de qualsevol índole.
 • Enviament de newsletter relatives als béns o serveis que conformen l’activitat del responsable o notícies relacionades amb la nostra activitat i servei.

CLIENTS I PROVEÏDORS.

Tractarem les seves dades de caràcter personal facilitats a través dels nostres formularis web per a:

 • L’execució de mesures precontractuals en les quals vostè sigui part en cas que adquireixi o contracti els nostres béns o serveis.
 • Atendre les sol·licituds, queixes i incidències traslladades a través dels nostres canals de contacte incorporats en la pàgina web.
 • Entendre el comportament del navegant dins de la web amb la finalitat de detectar possibles atacs informàtics a la nostra web.
 • Realitzar enquestes de qualitat.
 • Enviament de newsletter sobre notícies relacionades amb l’activitat del responsable.
 • Enviament de comunicacions comercials relatives als béns o serveis que conformen l’activitat del responsable.
 • Enviament d’informació comercials relatives als béns o serveis que conformen l’activitat del responsable.
 • Complir amb les obligacions legals que ens resultin directament aplicables i regulin la nostra activitat.
 • Per a administrar les seves dades i facilitar-los, si és el cas, a proveïdors externs per al correcte funcionament del nostre negoci.
 • Per a protegir i exercir els nostres drets o respondre davant reclamacions de qualsevol índole.
 • Compliment d’una obligació legal. En determinats casos, serà necessari tractar les seves dades per a complir amb una obligació legal, com per exemple, acatar els mandats judicials, els requeriments o ordres provinents d’organismes encarregats del compliment de la llei o altres autoritats o administracions públiques i governamentals, fins i tot quan es trobin fos del seu país de residència. D’igual mode, podrem facilitar les seves dades personals per a atendre les sol·licituds que aquests ens facin per a la prevenció, detecció o recerca d’un delicte o una altra infracció de l’ordenament jurídic.

En determinats casos, tractarem les dades personals per a millorar els nostres serveis i la seva experiència en la navegació i ús de la pàgina web. De la mateixa manera, serà necessari l’ús d’aquests per a protegir els nostres drets o respondre davant reclamacions de qualsevol índole.

 • Gestió d’incidències.
 • Estudi valoratiu i estadístic de clients.

CANDIDATS A OFERTES DE TREBALL O POSTULANTS A OCUPACIÓ.

Tractarem les seves dades de caràcter personal facilitats a través dels nostres formularis web per a:

 • Per a gestionar els processos de selecció de personal realitzats en l’organització als quals s’ha postulat enviant el seu Curriculum vitae i/o carta de presentació a través del formulari “treballa amb nosaltres” o al correu electrònic facilitat en la pàgina web
 • Entendre el comportament del navegant dins de la web amb la finalitat de detectar possibles atacs informàtics a la nostra web.
 • Per a protegir i exercir els nostres drets o respondre davant reclamacions de qualsevol índole
 • Enviament de comunicacions relatives a noves ofertes de treball.
 • Enviament de comunicacions relatives a esdeveniments, activitats, congressos en els quals l’organització participi.

3. LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT.

USUARIS NAVEGANTS EN LA PÀGINA WEB DEL RESPONSABLE.

La base per la qual se sustenta el tractament de les dades de caràcter personal per part de l’organització es troba emparada en:

 • El consentiment de l’interessat per a:
  • Atendre les sol·licituds, queixes i incidències traslladades a través dels nostres canals de contacte incorporats en la pàgina web.
  • Enviament de newsletter relatives als béns o serveis que conformen l’activitat del responsable o notícies relacionades amb la seva activitat.
  • Enviament de comunicats i enquestes, així com estudi estadístic i valoratiu de clients, per a millorar els nostres serveis i la seva experiència en la navegació i ús de la pàgina web

La negativa a facilitar les seves dades personals comportés la impossibilitat de tractar les seves dades amb les finalitats esmentades.

 • Interès legitimo del responsable del tractament.
  • Entendre el comportament del navegant dins de la web amb la finalitat de detectar possibles atacs informàtics a la nostra web.
  • Per a protegir i exercir els nostres drets o respondre davant reclamacions de qualsevol índole

CLIENTS I PROVEÏDORS.

La base per la qual se sustenta el tractament de les dades de caràcter personal per part de l’organització es troba emparada en:

 • L’execució d’un contracte en el qual és part o aplicació de mesures precontractuals.
  • Gestionar i prestar de manera correcta i adequada el servei contractat a través d’aquesta pàgina web.
  • Realitzar totes les gestions necessàries amb la finalitat d’assegurar la recepció del producte adquirit a través d’aquesta pàgina web.
  • La gestió administrativa, comptable i fiscal de la relació establerta amb els nostres clients quan aquests ens hagin contractat.
  • L’enviament de comunicacions relacionades amb els serveis, activitats o esdeveniments oferts i/o desenvolupats per l’organització

La negativa a facilitar les seves dades personals podrà comportar la impossibilitat de prestar-li el servei sol·licitat o gestionar la compra del producte que desitja adquirir.

 • El consentiment de l’interessat per a:
  • L’execució de mesures precontractuals en les quals vostè sigui part en cas que adquireixi o contracti els nostres béns o serveis.
  • Atendre les consultes, queixes o incidències traslladades a través dels nostres canals de contacte i enviar la informació sol·licitada.
  • Enviament d’informació comercials relatives als béns o serveis que conformen l’activitat del responsable.
  • Enviament de newsletter sobre notícies relacionades amb l’activitat del responsable.
  • Realitzar enquestes de qualitat.
  • Realitzar sortejos i presentació d’ofertes dels nostres serveis.

La negativa a facilitar les seves dades personals podrà comportar la impossibilitat de prestar-li el servei sol·licitat o gestionar la compra del producte que desitja adquirir.

 • Obligació legal aplicable al responsable del tractament.
  • Complir amb les obligacions legals que ens resultin directament aplicables i regulin la nostra activitat.

En aquest cas, l’interessat no podrà negar-se al tractament de les dades personals.

 • Interès legitimo del responsable del tractament.
  • Entendre el comportament del navegant dins de la web amb la finalitat de detectar possibles atacs informàtics a la nostra web.
  • Per a administrar les seves dades i facilitar-los, si és el cas, a proveïdors externs per al correcte funcionament del nostre negoci.
  • Per a protegir i exercir els nostres drets o respondre davant reclamacions de qualsevol índole.

CANDIDATS A OCUPACIÓ:

La base per la qual se sustenta el tractament de les dades de caràcter personal per part de l’organització, es troba emparada en:

 • El consentiment de l’interessat per a:
  • Per a incorporar la seva candidatura al procés de selecció de personal.
  • Per a incorporar el seu CV a la nostra base de dades amb la finalitat de poder col·laborar per a fins concrets.
  • Enviament de comunicacions relatives a noves ofertes de treball.
  • Enviament de comunicacions relatives a esdeveniments, activitats, congressos en els quals l’organització participi.

La negativa a facilitar les seves dades personals comportés la impossibilitat de tractar les seves dades amb les finalitats esmentades.

 • Interès legitimo del responsable del tractament.
  • Entendre el comportament del navegant dins de la web amb la finalitat de detectar possibles atacs informàtics a la nostra web.
  • Per a protegir i exercir els nostres drets o respondre davant reclamacions de qualsevol índole

4. TERMINIS O CRITERIS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES.

Les dades personals proporcionades es conservaran de conformitat amb els següents criteris:

 • El temps necessari per a complir amb les finalitats per als quals van ser recopilats inicialment.
 • Una vegada que les dades deixin de ser necessaris per al tractament en qüestió, aquests es mantindran degudament bloquejats per a, si és el cas, posar-los a la disposició de les Administracions i Organismes Públiques competents, Jutges i Tribunals o el Ministeri Fiscal, d’acord amb el durant el termini de prescripció de les accions que poguessin derivar-se de la relació mantinguda amb el client i/o els terminis de conservació prevists legalment.

Les dades personals proporcionades es conservaran de conformitat amb els terminis establerts en la normativa següent:

 • EL CODI CIVIL. Entre 5 o 15 anys segons el cas, atenent el que es disposa en l’article 1964.2 del cos legal esmentat.
 • EL CODI DEL COMERÇ.
 • LA LLEI GENERAL TRIBUTÀRIA.  Durant 4 anys atenent a disposat en els articles 66 a 70 del cos legal esmentat. S’aplica a la informació relacionada amb les obligacions fiscals.

Totes les altres lleis que resultin d’aplicació en cada Comunitat Autònoma segons les competències autonòmiques cedides o concurrents que tinguin reconegudes a nivell estatal.

5. DECISIONS AUTOMATITZADES I ELABORACIÓ DE PERFILS.

La pàgina web no pren decisions automatitzades ni elabora perfils.

6. DECISIONS AUTOMATITZADES I ELABORACIÓ DE PERFILS.

Durant el període de durada del tractament de les seves dades personals, l’organització podrà cedir les seves dades als següents destinataris:

 1. Jutges i Tribunals, Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, i en general, autoritats o organismes públics competents, quan el responsable tingui l’obligació legal de facilitar les dades personals.
 2. Bancs i Entitats Financeres, en el cas que ens contracti.
 3. SEPBLAC.
 4. L’En el cas que es produeixi aquesta cessió, l’organització es compromet a informar sobre aquests aspectes i recaptar el seu consentiment de manera expressa, tret que es tracti d’una obligació legamente imposada al responsable del tractament.

7. TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES.

L’organització no realitza Transferència Internacional de Dades alguna.

8. DRETS

Els interessats podran exercir en qualsevol moment i de forma totalment gratuïta els drets de accés, rectificació i supressió, així com sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades personals, oposar-se a aquest, sol·licitar la portabilitat d’aquests (sempre que sigui tècnicament possible) o retirar el consentiment prestat, i si és el cas, quan escaigui, a no ser objecte d’una decisió basada únicament en un tractament automatitzat, inclòs l’elaboració de perfils.

Per a això podrà emprar els formularis habilitats per l’organització, o bé dirigir un escrit a l’adreça postal o correu electrònic indicades més amunt. En qualsevol cas, la seva sol·licitud haurà d’acompanyar-se d’una fotocòpia del seu DNI o document equivalent, amb la finalitat d’acreditar la seva identitat.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent (Agència Espanyola de Protecció de Dades), a través del seu lloc web: www.agpd.es.

En compliment del que es disposa en l’article 21 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, si vostè no desitja rebre més informació sobre els nostres serveis, pot donar-se de baixa enviant un correu electrònic a l’adreça hola@analatorre.com amb l’assumpte “BAIXES”.

9. VERACITAT DE LES DADES.

L’interessat garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, complets i es troben actualitzats; comprometent-se a informar de qualsevol canvi respecte de les dades que aportés, pels canals habilitats a aquest efecte i indicats en el punt un de la present política. Serà responsable de qualsevol mal o perjudici, tant directe com indirecte, que pogués ocasionar a conseqüència de l’incompliment de la present obligació.

En el cas que l’usuari faciliti dades de tercers, declara que compta amb el consentiment dels interessats i es compromet a traslladar-li la informació continguda en aquesta clàusula, eximint a l’organització de qualsevol responsabilitat derivada per la falta de compliment de la present obligació.